• تلفن سانترال – سیستم های برق خورشیدی – سیستم های صوتی –تابلو روان و led

فراموشی پسورد DVR

Rate this item
(1 Vote)


uniview admin 123456 192.168.1.30
ACTi Admin 123456 192.168.0.100


Arecont admin no set password no default/DHCP

Avigilon admin admin no default/DHCP


Axis root no set password 192.168.0.90

Basler admin admin 192.168.100.x


Bosch Dinion no set password 192.168.0.1

Brickcom admin admin 192.168.1.1

Canon root Model# of camera 192.168.100.1

CBC Ganz admin admin 192.168.100.x

Cisco no default no set password 192.168.0.100

CNB root admin 192.168.123.100

Costar root root

Dahua admin admin 192.168.1.108

Dahua 888888 888888 192.168.1.108

Dahua 666666 666666 192.168.1.108

DVtel Admin 1234 192.168.0.250


GeoVision admin admin 192.168.0.10

Grandstream admin admin 192.168.1.168

GVI Admin 1234 192.168.0.250

HIKVision admin 12345 192.0.0.64

Honeywell administrator 1234 no default/DHCP

IOImage admin admin 192.168.123.10

IPX-DDK root admin 192.168.1.168
IPX-DDK root Admin 192.168.1.168

IQInvision root system no default/DHCP

JVC admin Model# of camera no default/DHCP

Merit Lilin Camera admin pass no default/DHCP
Merit Lilin Recorder admin 1111 no default/DHCP

Messoa admin Model# of camera 192.168.1.30

Mobotix admin meinsm no default/DHCP

Panasonic admin 12345 192.168.0.253
Panasonic admin1 password 192.168.0.253

Pelco admin admin no default/DHCP

PiXORD admin admin 192.168.0.200
PiXORD root pass 192.168.0.200

QVIS Admin 1234 192.168.0.250

Samsung root 4321 192.168.1.200
Samsung root admin 192.168.1.200
Samsung admin 4321 192.168.1.200
Samsung admin 1111111 192.168.1.200

Sanyo admin admin 192.168.0.2

Sentry360 Admin 1234 192.168.0.250

Sony admin admin 192.168.0.100

Speco root root 192.168.1.7
Speco admin admin 192.168.1.7

StarDot admin admin no default/DHCP

Starvedia admin no set password no default/DHCP

Toshiba root ikwb 192.168.0.30

UDP root unknown unknown

Ubiquiti ubnt ubnt 192.168.1.20

Verint admin admin no default/DHCP

VideoIQ supervisor supervisor no default/DHCP

Vivotek root no set password no default/DHCP

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای شرکت دنیای برق هگمتانه محفوظ است.