تابلو روان

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت تابلو روان

مدل تابلو

کیفیت

ماژول

تراکم پیکسل

     قیمت هر متر مربع    

تک رنگ قرمز

A گرید

P10-1R

10,000

1,200,000 تومان

تک رنگ قرمز

B گرید

P10-1R

10,000

1,100,000 تومان

تک رنگ قرمز

C گرید

P10-1R

10,000

950,000 تومان

تک رنگ سبز

A گرید

P10-1G

10,000

1,450,000 تومان

تک رنگ سبز

B گرید

P10-1G

10,000

1,350,000 تومان

تک رنگ سبز

C گرید

P10-1G

10,000

1,200,000 تومان

تک رنگ آبی

A گرید

P10-1B

10,000

1,400,000 تومان

تک رنگ آبی

B گرید

P10-1B

10,000

1,300,000 تومان

تک رنگ آبی

C گرید

P10-1B

10,000

1,150,000 تومان

تک رنگ سفید

A گرید

P10-1W

10,000

1,500,000 تومان

تک رنگ سفید

B گرید

P10-1W

10,000

1,400,000 تومان

تک رنگ سفید

C گرید

P10-1W

10,000

1,250,000 تومان

هفت رنگ

A گرید

P20-2RGB

2,500

1,450,000 تومان

هفت رنگ

B گرید

P20-2RGB

2,500

1,350,000 تومان

هفت رنگ

C گرید

P20-2RGB

2,500

1,200,000 تومان

فول کالر

A گرید

P20-2RGB

2,500

1,750,000 تومان

فول کالر

B گرید

P20-2RGB

2,500

1,650,000 تومان

فول کالر

C گرید

P20-2RGB

2,500

1,500,000 تومان

فول کالر

A گرید

P10-3IN1

10,000

3,200,000 تومان

فول کالر

B گرید

P10-3IN1

10,000

2,400,000 تومان

فول کالر

C گرید

P10-3IN1

10,000

2,100,000 تومان