درباره ما

 

شرکت دنیای برق هگمتانه با بهره گیری از پرسنل تحصیل کرده در خصوص نصب و راه اندازی دروبین های مداربسته و سیستم های حفاظتی همچنین هوشمند سازی مدارس فعالیت دارد .

اعضا این شرکت متشکل از فوق لیسانس کامپیوتر – لیسانس برق – لیسانس الکترونیک – فوق لیسانس مکانیک - فوق لیسانس انرژی خورشیدی می باشد